top of page
DESIGN_home 2019-04-16 11-45-08.jpg
10만원 __ ( 우리은행 1005-003-414906 / (주)한국인공지능아카데미 )
DESIGN_home 2019-04-16 11-47-05.jpg
DESIGN_home 2019-03-01 00-13-41.png
금융 김용범님의 프로필 사진 (1_5) 2019-02-27 19-24-0
DESIGN_home 2019-03-01 17-32-43.png
교육장_사진.jpg
합정역 2번출구 1분거리 (마포구 양화로 7길 6-5 와와빌딩 지하 1층)
KakaoTalk_Video_2019-03-29-13-02-40.jpeg
KakaoTalk_Video_2019-03-29-13-02-42.jpeg
[마감][2차] (4월 6일) 딥러닝 자연어처리 강의 
[마감][1차] (3월 8일) 딥러닝 자연어처리 강의 
LOGO.png
bottom of page