top of page
DESIGN_home 2019-02-21 01-33-34.png
10만원 (우리은행 1005-003-414906 / (주)한국인공지능아카데미 ) _______
3월 23일 토요일 1시 ~ 6시 _____
DESIGN_home 2019-02-21 00-24-26.png
DESIGN_home 2019-02-21 01-16-12.png
교육장_사진.jpg
합정역 2번출구 1분거리 (마포구 양화로 7길 6-5 와와빌딩 지하 1층)
KakaoTalk_Photo_2019-02-21-13-25-38.jpeg
KakaoTalk_Photo_2019-02-21-13-25-29.jpeg
LOGO.png
bottom of page